könyv, film, zene, rendezvény egy helyen

2015. január 28., szerda

Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület


Győr iparvárossá válásának folyamatában Gyárvárosnak meghatározó szerepe volt. A legjelentősebb iparvállalatok ezen a területen alakultak, és itt épült fel az országos viszonylatban is kuriózumnak számító, egységes építészeti koncepció szerint tervezett munkástelep. Az itt lakók méltán büszkék a városrészükre, annak történeti értékeire; Gyárváros múltjának megőrzése és bemutatása fontos és széleskörű közösségi összefogást igénylő cél.

A Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület 2004 decemberében jött létre a kerületben lakók és az onnan elszármazottak alapításában. Folyamatosan bővülő taglétszámú társaságunk célja a gyárvárosi városrész egyetemes gazdasági, társadalmi, kulturális és sport érdekeit szolgálva a gyárvárosi polgárok összefogása oly módon, hogy városrészünkben az egyes társadalmi rétegek között a legteljesebb egyetértés alakulhasson ki. Támogatjuk a helyben működő közösségi házat, iskolákat, klubokat, civil szervezeteket, valamint saját daloskörünket. Tevékenységünkkel hozzájárulunk Gyárváros – az országosan is csaknem egyedülálló munkástelep – építészeti és ipari emlékeinek felkutatásához, megőrzéséhez. Kitűzött céljainkat a városrészben lakók és a helyi vállalkozások támogatásával sikerül elérnünk.

2006-ban emlékhelyet avattunk a városrész építőinek, 2007-ben a Gyárváros Győrben című könyvben örökítettük meg a területi védettség alatt álló – nemzetközileg is figyelemre méltó építészettörténeti jelentőségű – munkástelep történetét. Egyesületünk célul tűzte ki, hogy Fiala Géza, a városrész építész tervezője 1917-ben papírra vetett javaslatának figyelembe vételével a városrész egyetlen – mind a mai napig befejezetlen – köztere 90 év után elkészülhessen, és betölthesse eredeti funkcióját. A közösségi összefogás és az önkormányzati támogatás eredményeként 2008 decemberében befejeződött a Mátyás tér rekonstrukciójának első üteme, melynek keretében felavatásra került Mátyás király bronz szobra. További munkánk legfőbb célja, hogy a tér eddig kihasználatlan területeinek használatba vételével egy új közösségteremtő főtér kialakítására nyíljon lehetőség az általunk kezdeményezett közérdekű kötelezettségvállalás folytatásának köszönhetően.


A Gyárvárosiak Baráti Köre folyamatosan bővíti kapcsolatrendszerét. A helyi civil társszervezetekkel kialakított partneri viszony ápolása mellett nagy hangsúlyt fordítunk a regionális, valamint a határokon átnyúló partneri együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázására is. Ennek keretében 2007 januárjában együttműködési megállapodást írtunk alá a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal, majd a Szlovákiai Magyarnóta Kedvelők Klubjával. Több éves kapcsolatunk során számos sikeres rendezvényt (Határmenti Dalostalálkozó, 2007;  „Dunán innen – Dunán túl” szakmai konferencia és gálaműsor, 2009, Bős) tudhatunk magunk mögött.

Tevékenységünk fontos pillérei a rendezvények. A nyilvánosság elé lépve lehetőségünk adódik a helyi emlékek megőrzésére, az itt élő művészek bemutatására, valamint a városrész lakói által kedvelt kulturális programokon egyesületünk bemutatkozására, népszerűsítésére.

Évenként rendszeresen megrendezésre kerülő programjaink:
- Gyárvárosi Farsang
- Megemlékezés a városrész II. világháborús áldozatairól
- Gyárvárosi Nyárköszöntő – családi sport és kulturális nap
- Az egyesület által a városrész és az Ipar-csatorna építőinek tiszteletére állított Gyárvárosi emlékhely (kopjafa) megkoszorúzása
- Gyárvárosi Családi Délután
- Gyárvárosi Karácsony – a városrészben működő Közösségi Ház és a lakókörzet iskoláinak szervezésében

A jövő tekintetében fontos célunk környezetünk védelme és a jó gyakorlat népszerűsítése, ezért városrészünk kertes házainak még szebbé és rendezettebbé tételének előmozdítására a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület az „Év kertje” díj megalapítását határozta el.
Tudjuk, hogy a fejlődés fontos eleme a megújulási képesség, ezért törekszünk tagságunk bővítésére, aktivizálására. Céljaink, programjaink tervezésében új tagjainkra is támaszkodunk, így – a fiatalabb generáció bevonásával – őrizzük meg és építjük tovább azt a lakóközösséget, melyet egyesületünk a Gyárvárosban élők érdekében teremtett.


Jó úton járunk! Négy éves tevékenységünk elismeréseként Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. március 15-én a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület számára a városszépítésben és a közösségi élet szervezésében végzett kimagasló munka elismeréseként – a civil szervezetek közül elsőként – Pro Urbe Győr díjat adományozott. A kitüntetés indoklása: „…a Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület tevékenysége példát mutat arra, hogy közösségi összefogással maradandó értékek teremthetők!”.

Gyárvárosiak Baráti Köre

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése