könyv, film, zene, rendezvény egy helyen

2019. szeptember 19., csütörtök

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 23. rész

II. József büntető törvénykönyve

1787-ben bocsátott ki II. József (1741-1790) osztrák császár és magyar király egy új büntető törvénykönyvet Sanctio Criminalis Josephina Patent vom 13ten Januar 1787, für alle Länder – Das Allgemeine Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung Gesetze und Verfassungen vom Jahre 1787 címmel, amely „a Habsburg abszolutizmus 18. századi jogi kodifikációs törekvéseinek haladó elemeket is tartalmazó eredménye”. Ebben az uralkodó tulajdonképpen „büntetőjogi reformgondolatait foglalta össze”.
II. József ugyanabban az évben adta ki azt a rendeletét, amellyel Magyarországon és Erdélyben is hatályba lépett az Általános törvény a bűntettekről és azoknak büntetésekről elnevezésű új büntető törvénykönyv, amely 1787. március 22-én vált hatályossá. Magyarországon Közönséges törvény a’ vétkekről, és azoknak büntetésekről címmel jelent meg nyomtatásban 1788-ban Budán, a Királyi Akadémia kiadásában.
„A magyar udvari szervezet és közigazgatás sem a megfogalmazásában, sem a magyar viszonyokra való adaptálásban nem vehetett részt”. A rendi országgyűlés sem tárgyalta a tervezetet. II. József azon a véleményen volt ugyanis a magyar törvényekkel kapcsolatban, hogy „semmilyen megfontolásra nincs szükség, hiszen a bűntetteket és az elkövetőiket mindenütt azonos elvek szerint és azonos büntetéssel kell sújtani”. „A jogegyenlőség felé tett lépésként a törvényben rögzített büntetőjogi szabályok kizárták a rendi kiváltságok figyelembevételét”, és éppen ezért a kiváltsággal rendelkező magyarok nemtetszéssel fogadták és ellenálltak. Például ez a törvénykönyv kimondta, hogy a nemesi származás nem mentesít a büntetéstől.
A törvény egyik újdonsága az volt, hogy eltörölte az ezen törvénykönyv életbelépéséig kiszabható büntetéseket, azaz a halálbüntetést és a testi büntetést, de új, addig Magyarországon nem ismert büntetések kerültek bele, például a hajóvontatás, vagy – ma már tán meglepő módon – a szabadságvesztés. Emellett a verés és a megszégyenítés számított még főbüntetésnek. Szabadságvesztést 1 hónaptól 100 évig lehetett kiosztani, és különböző fokozatai voltak, például a leláncolásnak három. A legsúlyosabb ítélet végrehajtása során az elítéltet évente egyszer meg kellett verni, mozgásában korlátozták, mivel derekára vasabroncsot és láncot tettek. Csak kenyéren és vízen élhetett, puszta deszkán alhatott, látogatókat nem fogadhatott, és még további vasakkal is terhelhették. A kemény fogság esetén a rab bokájára tettek „könnyű vasat”, a kenyér és víz mellett hetente kétszer két font húst ehetett. Enyhe leláncolás ítélete esetén pedig a fogvatartott könnyű láncot viselt, amennyiben a börtön igazgatója engedélyezte, még látogatót is fogadhatott.
Magyarországon az új törvény életbe lépéséig nem létezett büntetésként a szabadságvesztés, így megfelelő „infrastruktúra” sem volt. A börtönöknek csak annyi funkciójuk volt, hogy az ítélet kihirdetéséig őrizetben tartsák a gyanúsítottakat. Az intézményhálózat nem létezett, így a börtönök alacsony befogadóképességgel rendelkeztek, és a minőségük is hagyott kivetnivalót. Általában erődítményeket használtak börtön gyanánt.
További nehézséget jelentett, hogy a törvény értelmében a bírák „a kódexben előirányzott büntetésektől nem térhettek el”, elviekben „a bírói önkény korlátozására irányult”, de ezáltal az is lehetetlenné vált, hogy a körülmények mérlegelésével hozzanak ítéleteket.
Azonban az új törvényben megfogalmazott büntetőjogi reformok a „nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, sőt a társadalom minden rétegében elégedetlenséghez, ugyanakkor a bűnözés nagy mértékű megnövekedéséhez vezettek”. II. József végül 1790. január 28-án kelt leiratában rendelte el, hogy Magyarországon az 1780. évi állapotokat helyezzék vissza 1790. május 1-jétől kezdve, így ez a törvény is hatályát vesztette.
II. József által kiadott törvénykönyvet a jogtörténészek így értékelik: „Ez az első modern értelemben vett büntető törvénykönyv, amely nemcsak az osztrák, hanem a közép-európai jogfejlődésnek is jelentős állomása; olyan kódex, amely a halálbüntetés eltörlésével, a bűntett és az igazgatási vétség közötti határ megvonásával, az analógia tilalmával és számos egyéb diszpozíciójával méltán sorolható az egyetemes jogi kultúra kiemelkedő dokumentumai közé”.
Ősze Mária
Felhasznált irodalom: Katus László: Magyarország a Habsburg Monarchiában (1711-1918). In: Magyarország története főszerk. Romsics Ignác; Barna Attila: Törekvések a politikai bűncselekmények rendezésére Magyarországon a 18. század végén, és az 1795. évi bűntető törvénykönyv; Jogi lexikon; Magyar jogtörténet szerk. Mezey Barna, 4. átdolg. kiad.; Hajdu Lajos: A közjó szolgálatában: a jozefinizmus igazgatási és jogi reformjairól

2019. szeptember 18., szerda

Vakáció az esőerdőben pályázat- nyertesek listája

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára "Vakáció az esőerdőben" címmel szórakoztató játékokat, rejtvényeket tartalmazó pályázati füzetet jelentetett meg a nyárra. A beküldött megfejtések értékelése megtörtént. Gratulálunk a nyerteseknek! A díjak a gyermekkönyvtárban vehetők át! Íme a nyertesek névsora:
Könyvjutalomban részesültek: Kása Csanád, Pardi Gábor, Nagy Luca Rebeka, Halász Mihály, Halász Júlia, Pardi Henrietta, Schmeidl András, Scheier-Szabó Levente, Szentendrei Szonja, Halász Lilla, László Anna Réka, Takács Borika, Borbély Hanna, Fischer Dániel.
Belépőjegyet nyertek vezetett állatkerti sétára: Garrido Szabó Inés Heidi, Garrido Szabó Rodrigo Andrés, Berecz Bori, Berecz Benedek, Miletics Olivér, Miletics Luca, Mihálkovics Bertalan, Mihálkovics Boldizsár, Dobos Balázs, Dobos Jonatán, Dobos Áron, Jakab Lilla, Jakab Tamás, Jakab Dóra, Zöldi Bertalan, Zöldi Patrícia, Zöldi János, Bóka Dalma, Bóka Petra, Bóka Lilla, Ipacs Ákos és kísérőik.

2019. szeptember 17., kedd

A Facebookon gyakorlatiasan – A kezdetektől a tudatos használatig

Előadássorozat a könyvtárban

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a Digitális Jólét Program keretében előadássorozatot szervez. Győr három különböző pontján a közösségi média tudatos használatáról hallhatnak gyakorlati oktatással egybekötött előadássorozatot. A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztrációikat szeptember 24-ig várjuk: sebok.zsuzsa@gyorikonyvtar.hu címen vagy a 96/516-616-os telefonszámon.
Időpontok és helyszínek:
Szeptember 25. (szerda) 16.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Győr, Baross u. 4., 3. emelet) oktatóterem
Szeptember 26. (csütörtök)16.00
Központi Könyvtár (Győr, Herman O. u. 22., földszint) klub
Szeptember 27. (péntek) 10.00
József Attila Művelődési Ház (Győr, Móra park 1.)
A technikai eszközöket mi biztosítjuk.

2019. szeptember 16., hétfő

Programjaink a héten

Filmklub


2019. szeptember 17-én (kedden) 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára (Győr, Baross u. 4., 2. emeleti rendezvényterem) Filmklubjában Szilágyi Zsófia Egy nap című díjnyertes filmjét láthatják. A belépés díjtalan!
Szilágyi Zsófia egy Pécsett szerzett diploma után a Színház- és Filmművészeti Egyetem film- és televíziórendező szakán végzett 2007-ben Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában. Az Egy nap első játékfilmes rendezése, amely a Filmalap Inkubátor Programjának támogatásával készült. Az Egy nap világpremierje a világ legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban volt, ahol az alkotás az 57. Kritikusok Hete versenyszekcióban szerepelt és ott a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját nyerte el. (port.hu)

 Ady 100


Szeptember 18-án (szerdán) 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében (Győr, Baross u. 4., II. emelet) folytatódik az Ady 100 jubileumi programsorozat. Ezen a délutánon a Hangraforgó Együttes „Dalok tüzes szekerén” című koncertjét hallhatják.
A rendezvény díjmentesen látogatható.

 Előadás

Szeptember 19-én (csütörtökön)  17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtára Klubjában (Győr, Herman Ottó u. 22., földszint) Egészséges táplálkozás idős korban címmel Ladocsi Anikó ismeretterjesztő előadását hallhatják.
A rendezvényre a belépés díjtalan.