könyv, film, zene, rendezvény egy helyen

2014. október 19., vasárnap

MÚLTIDÉZŐ JÁTÉK

14. KÉP

A 17. század második felében gyakori volt barokk oszlopszobor állítása, a győri a bécsújhelyi szobor mintájára készült. A kb. 15 méter magas kompozíció az akkori vásártéren került elhelyezésre.
Milyen alkalom emlékére állíttatta Kollonich Lipót győri püspök az oszlopot? Kiket ábrázol a talapzatán látható négy barokk szobor?

13. KÉP

A képen (részben) látható építmény felállítását „A polgárok hasznos tájékoztatása és a városi élet vonzerejének növelése céljából” Egerváry József kezdeményezte. Csányi Károly műépítész tervezte, az építkezés befejezésére 1903-ban került sor. A második világháborúban megsemmisült. Mikor állították fel újra és hol található?

12. KÉP

A cégérek vagy céhjelvények a középkorban elterjedt reklám- és tájékoztató eszközök voltak. Győr egyik patinás épületének cégére látható a képen, hol járunk? Egyik legrégibb tárgyi emléke 1647-ből származik. Kihez köthető és mi a tárgy neve?

11. KÉP

Egy híd és egy néhány éve felújított épület részlete látható a képen. Egy kis segítség: a híd a fából készült Hosszú híd helyén 1932–1933-ban épült. A tervezése idején Európában a legnagyobb fesztávolságú tisztán hegesztett acélszerkezetű híd volt. A mögötte látható épület a 19. században épült historikus, szecessziós stílusban. Melyik híd és milyen épület látható a képen? Kik voltak a tervezők?

10. KÉP

A szobrot ismeretlen mester készítette 1764-ben. Története nem mindennapi. Seregély István vérszerződést kötött több társával, hogy az ördög segítségével sok pénzt szerezzenek. Szándékuk nem sikerült, végül egymást adták fel az ördöggel való cimborálással vádjával. Seregély Istvánt nemesember lévén, megyei bíróság elé állították. Kiderült, hogy társait azzal is hitegette, hogy mihelyt a bűvös sapka és papucs birtokába jut, a porosz király segíti Mária Terézia királynő ellenében. Az ördöggel való cimboráskodás, káromlás miatt 1761-ben 150 körmöci arany büntetésre ítélték. Ezen a pénzen Mihály arkangyal tiszteletére szobrot kellett emeltetnie. Hol található és milyen latin nyelvű felirat olvasható rajta?

9. KÉP

A győri belváros jellegzetes díszei a zárt sarokerkélyek. Először a barokk korban, majd a XIX. század végén és a XX. század elején a belváros külső részein és a külvárosokban is megjelentek a sarokerkélyes épületek, melyeknek egyik szép példája látható a képen. Hol járunk és napjainkban miként funkcionál az épület?

8. KÉP

A mészkőtalapzatra helyezett, két méter magas Szent László-szobor az uralkodót ünnepi öltözetben, lovagként ábrázolja, bal kezében a kereszténység, jobb kezében pedig uralkodói mivolta szimbólumaival. Hol állították fel és kinek az alkotása? 

7. KÉP

Könyvtárunk névadója, dr. Kovács Pál (1808-1886) orvos, író, lapszerkesztő 1835-ben telepedett le Győrben és itt élt haláláig. A Győri Olvasó Társaság egyik alapítója, a magyar nyelvű színház lelkes támogatója volt. Mi volt a címe az első magyar nyelvű győri újságnak, melynek szerkesztője volt? Születésének 100. évfordulóján bronz emléktáblát helyeztek el lakóháza homlokzatán. Hol található a dombormű?
6. KÉP

A szerzetesrend a XVII. század végén telepedett meg Győrött, akkoriban a Perger-ház lett első otthonuk. Amikor ez az épület már szűkösnek bizonyult, új kolostor és templom építését határozták el, melynek terveit a rend egyik tagja, Wittwer Márton Athanász készítette. Melyik szerzetesrend temploma látható a képen és mikor épült?  (A fotó halszem objektívvel készült.)

5. KÉP

Győr város idős német ajkú lakosainak megsegítésére 1746-ban tett alapítványt Haberle Farkasné Wagner Cecília. Az alapítvány csak a jótevő halála után lépett érvénybe, így a menház 1765-től indult. Az emeletes épület homlokzatán fülkében elhelyezve látható Szűz Mária és Jézus szobra. Mi az épület neve? Milyen stílusú a hozzátartozó templom belső berendezése?

4. KÉP

Két angyal őrködik Győr egyik nevezetes épületének tetején, melynek padlásterét 1995-ben alakították át. A tervezőt Wim Wenders két nagysikerű filmje ihlette meg, a Berlin fölött az ég (1985) és a Távol és mégis közel (1993).  Melyik épületről van szó és ki volt a tervező?

3. KÉP

Győr egyik legszebb műemléki épülete a Rozália-ház, melyet 1703-ban építtetett Sajnovics Mátyás. Az akkor még földszintes épületet a Beniczky család alakította emeletesre a XVIII. században. Erkélye a manzárdtetőig nyúlik, csúcsát egykor a fiait vérével tápláló pelikán alakja zárta le. Zárt erkélyén Szent Rozália fekvő alakját láthatjuk. Hol van ez az épület? Kiknek a védőszentje volt Szent Rozália?

2. KÉP

Rieger Tibor szobrászművész több alkotását is megcsodálhatjuk Győr közterein (Hintaló, József Attila emlékplasztika, Czuczor Gergely és Jedlik Ányos bronz szobra stb.). Melyik szentnek állít emléket a képen látható díszkút? Hol található?

1. KÉP

Az első világháborúban elesett katonák hősi emlékművét 1938-ban avatták fel. A márványból készült alkotás két oldalán egy–egy dombormű az özvegyeket és árvákat vigasztaló Jézust, illetve a harcban küzdő katonákat ábrázolja. Kinek az alkotása és hol található az emlékmű?


Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan október 6-án (hétfőn) online játékot indítottunk könyvtárunk felnőtt Facebook-oldalán és blogunkon. A játék árulkodó módon a MÚLTIDÉZŐ címet viseli – hiszen városismereti, helytörténeti vetélkedőt hirdetünk meg. Online játékunk során október 6. és 19. között minden nap délelőtt kiteszünk egy fotót és két hozzá tartozó kérdést felnőtt Facebook-oldalunkra és blogunkra. Olyan győri épületek, látnivalók (vagy azok részleteinek) képeit közöljük, amelyeket jól ismernek, amik mellett talán mindennap elmennek. De tudják-e miért is fontosak ezek számunkra, kihez, mihez köthető a létrejöttük, mi a históriájuk? Ha tudják, esetleg csak sejtik a választ kérdéseinkre, akkor a megoldást küldjék be nekünk!

A megfejtést NEM nyilvános kommentben, hanem a vetelkedo@gyorikonyvtar.hu e-mail címre várjuk! A Tárgy mezőbe írják be: Múltidéző-megfejtés. A két hétig tartó játék végén a legtöbb helyes választ beküldőket meglepetés ajándékkal jutalmazzuk! Az összes megfejtés beküldési határideje (akár egyszerre, egyben is) október 19. (vasárnap) éjfél! Továbbítsák felhívásunkat mindazoknak, akikről úgy gondolják, hogy lokálpatrióták! Várjuk megfejtéseiket!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése