könyv, film, zene, rendezvény egy helyen

2017. december 14., csütörtök

Helytörténeti kalandozások 118.

A győri püspök muzsikusai és a Richter család


Győrben a 16. század első felében, a mai Apáca utca 5. szám alatti telken a városháza állott, amelyet 1570-ben cseréltek el az akkor romokban álló piactéri nagypréposti házért, a mai Széchenyi tér és Rákóczi utca sarkán lévő épület elődjéért. A csere után itt, a középkori városházában rendezték be a székeskáptalan által fenntartott „magyar iskolát”, amelyet káptalandombi otthonából a német katonaság üldözött el.

Az ekkor már kétemeletes épület az iskolai oktatás mellett a székesegyházi muzsikusoknak is otthona lett mint a Káptalani zenészek háza (1778-ban az iskolát el is költöztették). Egy kotta borítóján fennmaradt egy 1752-ből származó feljegyzés arról, mekkora lakásuk volt itt a zenészeknek:

„A felső emeleten a succentornak valamikor két szobája, konyhája, padlásrésze volt kamra nélkül. Most mint orgonista egyúttal két szobában lakik, van konyhája, kamrája és padlásrésze. – Lakner János másodhegedűsnek egy szobája, konyhája tűzhellyel, padlásrésze és kamrája van. Unterberger Ernő tenoristának ugyanez. Purska Jánosnak egy kisebb szobája, konyhája…” (Itt megszakad a szöveg; idézi: Bárdos Kornél: Győr zenéje a 17-18. században című könyvében.)Közben az épületet a káptalan 1775-ben újjáépíttette. Ma a nagyméretű kétemeletes ház homlokzatát copf stílusú vakolat-architektúra díszíti. Kosáríves kapuja felett latin nyelvű emléktábla látható:


Magyar fordítása: Ezen ódonságában roskadozó épületet a székesegyházi karzenészek és az első elemekben oktatandó zsenge ifjúság kényelmére, dísz és közjó okáért nemesebb kivitelben alapjaiból újra emeltette a győri káptalan 1775. évben.

Az újjáépítés idején Istvánffy Benedek volt a székesegyház karnagya. Ő is itt lakott, először nem a karnagy, hanem az orgonista számára kijelölt lakásban. Új, kényelmesebb otthonát azonban már nem sokáig élvezhette: előbb felesége, Kőmíves Katalin halt meg 1778. június 5-én, majd negyvenöt éves korában, október 25-én ő maga is elhunyt.

1832 és 1854 között itt lakott Richter Antal, aki 1832-ben nyerte el a székesegyház zenei vezetőjének tisztségét. Richter Alsó-Ausztriából származott, korábban az Esterházyak kismartoni kórusában énekelt. Székesegyházi karnagyként komponálással is foglalkozott.


Felesége, Csazenszky Jozefa ebben a házban is született és nevelkedett, mivel apja székesegyházi muzsikus volt. A kitűnő énekhangú lány, majd fiatalasszony gyakran énekelt a székesegyházban, de hangversenyeken is. Részt vett például férje egyik nagy vállalkozásában, az 1844 októberében műkedvelőkkel, német nyelven, hangversenyszerűen bemutatott Cosi fan tutte című Mozart-operában és – szintén férje vezényletével – Haydn Évszakok című oratóriumának előadásán is.

Itt, a Káptalani zenészek házában született 1843. április 2-án fiuk, Richter János (Hans Richter, a lenti képen), a legendás Wagner-karmester. Keresztapja maga a zenekedvelő püspök, Sztankovits János lett, aki Richter Antalt és a székesegyházi zenészeket a kötelességén jóval felül is támogatta. János után még három gyermeke született a Richter-házaspárnak; kettő csecsemőként, egy lány pedig 14 éves korában halt meg.


Richter Antal nem csak az egyházi zene területén működött, szívügye volt a város zenei életének fejlesztése. 1846-ban sikerült megalakítania a Győri Férfidalegyletet, a következő évben pedig az egyleti zeneiskolát. A Férfidalegylet működése az 1848/49-es események miatt megszűnt, s Richter életében nem is lehetett újra beindítani, mivel az osztrákok tiltottak minden közösségi formát, a dalegyleteket különösen a rebellió melegágyainak tartották. De az ő elképzelései éltek tovább, amikor 1862-ben megalakult a Győri Ének- és Zeneegylet; utódai őt tekintették a szellemi alapítónak.

Richter Antal 1854-ben, 52 éves korában hirtelen meghalt; a szájhagyomány szerint egy kórista hamis éneklése miatt annyira felizgatta magát, hogy szélütést kapott. Özvegye megélhetési gondok miatt Bécsbe költözött, ahol tehetséges fiát beadta az udvari kórus konviktusába, ő maga pedig szólóénekesnőként bejárta egész Európát, illetve énektanárként is működött. Énekesi kvalitásait jelzi, hogy még férje életében szerződtették volna a hamburgi operaházba; férje halála után pedig ő volt Wagner Tannhäuser című operájának első bécsi Vénusza. Énekpedagógusként olyan új módszert dolgozott ki, amely egyesítette az olasz és német technikát. Férje zeneműveinek nagy részét – mintegy százhúsz kompozíciójának kéziratát – a bécsi Gesellschaft der Musikfreundénak ajándékozta. Richter Antalnak Győrben körülbelül harminc műve volt található a Richter János Archívumban, amelynek anyaga legújabban Budapestre került.

Bár Antal fia, Richter János korán elkerült Győrből, néhány vezénylési kísérlet után élete első nyilvános hangversenyét szülővárosában dirigálta. 1865. szeptember 19-én, a győri Ének- és Zeneegylet rendezésében a Radó-szigeten álló akkori színházban zajlott az a hangverseny, amelyet fényes karrierje kezdetének tekintett.

A Richter Antal által 1846-ban alapított Férfidalegylet 80. évfordulóján – 1927 februárjában – apa és fia közös emléktáblájával jelölték meg az épületet. (Richter János valójában április 2-án született, a táblán megkeresztelésének dátuma olvasható.)


Sajnos Richter Antal sírja ma már nem lelhető fel. A Belvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra, ám a temető felszámolásakor az ő hamvait nem vitték át az új Nádorvárosi köztemetőbe, mint több jeles győri polgárét. Ez bizony az Ének- és Zeneegylet nagy mulasztása volt...


Források:
Orbánné Horváth Márta: Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona. Győr, Városi Könyvtár, 2001
Cziglényi László: Győr. 2. jav. kiad. Bp. Panoráma, cop. 1987
Jenei Ferenc – Koppány Tibor: Győr. Bp. Képzőművészeti Alap, 1964
Bárdos Kornél: Győr zenéje a 17–18. században. Bp. Akadémiai Kiadó, 1980
Farkas Zoltán: Folyamatos múlt, befejezett jelen. Richter János Archívum Győrött. = Muzsika 2000. 6.
Vavrinecz Veronika: Richter Antal (1802–1854) élete és működése. 2003, Szkarabeusz Kiadó. /A Richter János Archívum közleményei I./

A 6. kép a Wikimedia Commons szabad felhasználású gyűjteményéből származik, a szerzői jogtulajdonos a kép készítője. A felhasznált kép forráshelye a szerzői jogi feltételekkel és a szerző megnevezésével itt érhető el.

2017. december 13., szerda

Kitüntették kollégánkat


Kisalföldi Könyvtáros-díj Dénes Zsuzsannának


Kisalföldi Könyvtáros-díjat a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete alapította 2017-ben azzal a céllal, hogy elismerje a Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedő elkötelezett könyvtáros kollégák kiemelkedő szakmai munkáját.
A díj átadásával az egyesület szeretné ráirányítani a figyelmet, azon könyvtárosokra, akik nap mint nap nagy szorgalommal és odaadással szolgálják a hozzájuk forduló olvasókat, érdeklődőket, munkájukat élethivatásnak tekintik és úgy is végzik. A Kisalföldi Könyvtáros-díj első díjazottja Dénes Zsuzsanna, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Győrszentiváni Fiókkönyvtárának könyvtárosa, több évtizedes egyesületi és szakmai tevékenységéért, Győrszentiván városrész olvasóiért végzett áldozatos munkájáért. Az elismerést 2017. december 5-én vehette át. Gratulálunk kollégánknak, és munkájához további lendületet kívánunk!

2017. december 11., hétfő

Programjaink a héten


Életünk utcái, terei...


December 11-én (hétfőn) 17 órakor folytatódik az Életünk utcái, tereicímű helyismereti előadássorozatunk a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytervében (Győr, Baross u. 4.). Ez alkalommal Kalmár Ákosönkormányzati képviselő, projektmenedzser számol be az újvárosi városrehabilitáció első, 2013-2015 közötti ütemének megvalósulásáról.
A rendezvény díjmentesen látogatható.

Filmklub


2017. december 12-én (kedden) 17 órakor filmvetítést kezdődik a Dr. Kovács Pál Könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében (Győr, Baross G. u. 4.). Ez alkalommal Hugo Gélin Derült égből apu című vígjátékát láthatják. A film feliratos, vetítési idő 115 perc. A belépés díjtalan.
Samuel gondtalan agglegényéletet él a napsütötte Dél-Franciaországban. Egy nap váratlan esemény zavarja meg futó kalandokkal teli hétköznapjait: betoppan egy régi barátnő és kiderül, hogy van egy kislánya, akiről eddig nem is tudott...

Vetítéses előadás


December 13-án (szerdán) 17 órakor Esős évszak a trópusokon címmel Dr. Csóka Géza a matematika tudomány kandidátusa, nyugalmazott főiskolai tanár vetítéses előadását hallhatják a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében (Győr, Baross Gábor u. 4., II. emelet).
A belépés díjmentes.

Koncert


December 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár Központi Könyvtára Klubjában (Győr, Herman O. u. 22., földszint) Nehre Daniella játszik wavedrumon, azaz dobszintetizátoron. Képekcímű műsora díjtalanul tekinthető meg.
A wavedrum egy dinamikus ütőhang szintetizátor, ami 200 különböző ütőhangszer hangszínének megszólaltatására képes. A loop-pedál segítségével egyetlen muzsikus zenekari hangzást is el tud érni.

Karácsonyváró koncert


December 14-én (csütörtökön) 18 órai kezdettel a fiatal győri énekesnő, Dallos Bogi ad karácsonyváró koncertet a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnáziumban (Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.). Köszöntőt mond:Radnóti Ákos Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere.
A belépés ingyenes.

Adventi Családi Délután


December 15-én (pénteken) 15-től 19 óráig családi délután lesz a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyárvárosi Fiókkönyvtárában(Győr, Külső-Árpád u. 6-8,). Meghallgathatják a Barangoló együttesgyermekkoncertjét és a Gyárvárosi daloskör ünnepi műsorát. Az ügyes kezű érdeklődők játszóházban barkácsolhatnak. 
A belépés díjtalan.

A Nagy Háború sorozat


December 15-én (pénteken) 17 órakor folytatódik a Nagy Háború 1914-1918 című történelmi előadás-sorozat a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében (Győr, Baross u. 4., II. emelet). Ez alkalommal Cserhalmi Zoltán történész- muzeológus A Nagy Háború görbe tükörben - Háborús levelezőlapok a Schima Bandi hagyatékban című előadását hallgathatják meg.
A belépés díjtalan.

2017. december 7., csütörtök

Az Országos Széchényi Könyvtár filmes pályázata


Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) pályázatot hirdet felső tagozatos általános iskolás osztályok számára az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából. A filmpályázat célja az iskolai könyvtárak megismerése és megismertetése diákszemmel. Ily módon kiemelendő egy, a közösség (iskola, város, osztály) számára valamely okból értékes kötet bemutatása, mely az iskolai könyvtár gyűjteményében is megtalálható. Olyan ötletes megoldásokat várnak, melyek az osztály tagjainak szerves együttműködésén alapulnak.
A kisfilm időtartama: 3-5 perc. A pályaműnek tartalmaznia kell a kötet bemutatását, valamint, hogy miért fontos az adott közösség életében, működésében, mindennapjaiban. Szükséges továbbá egy word dokumentumban feltüntetni a pályamű címét, az iskola nevét, elérhetőségét, az osztályfőnök nevét, az osztálynévsort.
Feltöltési határidő: 2018. január 5.
A kisfilmek feltöltésének módja: Az osztályok az andrasi.erika@oszk.hu címen e-mailben jelentkezzenek, melynek csatolmányában küldjék el a pályamű adatait word dokumentumban. A sikeres jelentkezésről értesítést küldenek egy link megadásával, ahová feltölthetik a pályaművet. A tárgymezőben a pályamű címe és az iskola neve is szerepeljen!
Az eredményhirdetés időpontja: 2018. január 22. (A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett könyvtári nyíltnap keretében.)
A pályaművek közül az Országos Széchényi Könyvtár vezetősége a három legkiválóbb alkotást díjazza. Minden nyertes pályázó iskolájának könyvtárát értékes könyvcsomaggal gyarapíthatja.
1. helyezett: A nyertes osztály minden tagja egyedi ajándékcsomagban részesül. Az egész osztály ingyenesen vehet részt az Országos Széchényi Könyvtár Corvina-kiállításán.
2. helyezett: Az egész osztály ingyenesen vehet részt az Országos Széchényi Könyvtár Corvina-kiállításán, valamint a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai programon.
3. helyezett: Az egész osztály részt vehet a „Hogyan mosható a papír?” című foglalkozáson, mely során megismerkedhetnek a restaurátor műhely titkaival és tárgyalkotásban is részesülnek.
További információért forduljanak az OSZK múzeumpedagógusához, Andrási Erikához az andrasi.erika@oszk.hu címen.

2017. december 6., szerda

Hencidától Boncidáig mesevetélkedő

Megszületett a végeredmény


A gyermekkönyvtár által 10. alkalommal meghirdetett Hencidától Boncidáig című mesevetélkedő három levelezős fordulójának értékelése megtörtént. A negyven megfejtő közül a 10 legmagasabb pontszámot elért csapat 2017. november 28-án, kedden mérte össze tudását könyvtárunkban.


A DÖNTŐ EREDMÉNYEI:
I. Négy Muskétás – csapatagok: Fernades-Háromi Quirina Bíborka, Fűke Dóra, Kiss Bíborka, Mihácsi Bori
Felkészítő tanár: Kissné Éder Rita (Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Kollégium Bartók Béla Ének-Zenei Általános Iskola (Győr))
II. Meseszikrák – csapattagok: Rádly Bernadett, Szabó Kornél, Takács Eszter Lara, Pongó Dzsenifer
Felkészítő tanár: Szedlákné Kiss Tímea (Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola)
III. Mesevilág – csapattagok: Petrik Abigél Ilona, Turi Adrienn, Vesztergom Lilien, Gyarmati-Plenkers Szofi
Felkészítő tanár: Tóthné Varga Szilvia (Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Középiskola, Győr)
IV. Aranyalmák – csapattagok: Bohus Hanna, Rubics Szonja, Burkali Johanna, Nagy Gréta
Felkészítő tanár: Bedi Józsefné, Nebehaj Károlyné (Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola)
IV. Betűvadászok – csapattagok: Kovács-Gottwald Léna, Varga Lili, Meleg Huba,
Felkészítő tanár: Szücs Katinka, Somosfalviné Fehér Gabriella (SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, Győr)
V. Mesés SSSS – csapattagok: Berger Borisz Péter, Győrig Máté, Tóth Marcell, Zseni Emma
Felkészítő tanár: Fokiné Pardavi Éva (Győrladamér Községi Általános Iskola Győrújfalui Tagiskolája)
V. Négyfejű Sárkányok – csapattagok: Török András, Sebján-Kugli Julianna, Gede Patrícia, Pop Dávid
Felkészítő tanár: Bedi Józsefné, Nebehaj Károlyné (Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola)
VI. Címeresek – csapattagok: Tőke Noémi, Rucska Zsófia, Alexa Zsófia, Sümegi Rebeka
Felkészítő tanár: Szűcs Lászlóné (Pilinszky János Általános Iskola (Nyúl))
VII. Könyvtárlakók – csapattagok: Somogyi Lilla, Horváth Zsófia, Nyikus Tímea, Bedics Ágnes
Felkészítő tanár: Schmidtné Fücsek Piroska (Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Középiskola, Győr)
VIII. Manófalva Lakói – csapattagok: Káli Szonja, Kondor Laura, Nagy Rebeka, Szőke Csenge
Felkészítő tanár: Némethné Herner Ágota (Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Középiskola, Győr)
Az összesített eredmények listája honlapunkon a Szabályzatok/Letöltések/Gyermekkönyvtár letölthető dokumentumai a menüpontban elolvasható és letölthető.

2017. december 4., hétfő

Programjaink a héten


Placid AtyaDecember 4-én (hétfőn) 17 órakor Széll Péter Placid Atya, aki megjárta a Gulágot című, 2017-ben készült portréfilmjét láthatják a Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében (Győr, Baross Gábor u. 4., II. emelet). A vetítést közönségtalálkozó követi, meghívott vendég a film rendezője.
Hogyan lehet túlélni a Gulágot és derűsnek maradni? Egyebek mellett erről szól a száz évet megért Placid atya bencés szerzetes élettörténete, amelyet immár filmen is láthatunk.

Bábelőadás


December 6-án (szerdán) 16.30-kor Betlehemi történet címmel a Márkus Színház bábelőadását láthatják Jézus születéséről a Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében (Győr, Baross Gábor u. 4., II. emelet). Az előadás időtartama 45 perc.
A belépés díjtalan.

Csillagszóró


December 6-án (szerdán) 17 órakor a Szentiváni Fiókkönyvtár (Győr, Ősi u. 1.) Ötórai tea klubjában Csillagszóró címmel ünnepváró készülődésre, beszélgetésre és alkotásra kerül sor. A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött.
A rendezvény díjtalan, a belépő csupán egy adventi vagy karácsonyi vers, esetleg idézet!


Élménybeszámoló előadásDecember 7-én (csütörtökön) 17.00 órakor kerül sor a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (Herman Ottó u. 22.) Központi Könyvtárának klubjában Molnár Zsuzsanna élménybeszámoló előadására 7134 méter magasan a Pamír-hegységben - Az ötödik magyar nőként a Lenin-csúcson címmel az Úton – határtalanul! sorozat következő részeként.
"Célozd meg a holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz." Molnár Zsuzsa most nem  a Kinizsi Százast teljesítette sokadszorra, nem az Alpokban mászott fel a Mont Blanc-ra, sőt, nem is a Kaukázusban járt az Elbrusz csúcsán - még nagyobbat álmodott: egy hétezres hegy meghódítását. 
A rendezvényre a belépés díjtalan!

Gyermekprogram


Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára(Győr, Herman O. u. 22., földszint) kézműves programra hívja az alkotni szerető gyermekeket. December 8-án (pénteken) 14.30 és 16.30 között angyalkás papírdíszt készíthetnek a kicsik, és az őket kísérő szülők!
A részvétel díjtalan, a hozzávalókat a könyvtár biztosítja. További információ: 96/516-677.

Fotókiállítás


December 8-án (pénteken) 17 órakor Az énem boogie-s oldala címmel nyílik meg Kajtár Csaba önálló fotókiállítása a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében(Győr, Baross Gábor u. 4., II. emelet). A kiállítás képei a Boogifesztek legjobb legviccesebb és legérdekesebb pillanataiba engednek betekintést. A kiállítást Orosz Sándor rádiós műsorvezető nyitja meg.
A kiállítás 2018. január 5-ig látható.


Mesekuckó


December 8-án (pénteken) 17.00 órakor lesz a Mesekuckó következő előadása a Központi Könyvtár (Hermann Ottó u. 22.) klubjában. Fenyőlegenda címmel egy papírszínházi előadást láthatnak a gyerekek Ipcsicsné Gönye Anikó közreműködésével. A rendezvény 300 Ft-os regisztrációs jeggyel látogatható, mely megvásárolható a helyszínen hétköznap 14 és 18 óra között.
Papírszínház
A papírszínház egy japán mesélési módszer. Lényege, hogy a szóban előadott történetet festett képek segítségével teszi szemléletesebbé. Képes a gyerekek figyelmét maximálisan fókuszálni. A mesélés során lehetőség van folyamatosan kapcsolatban maradni aközönséggel, hozzájuk igazítani a szöveget. A lapok cseréje, mozgatása dinamizmust ad az illusztrációknak, megsokszorozza őket, drámai hatást érhetünk el vele.
Fenyőlegenda
Mese egy sebesült madárkáról a hideg téli erdőben, ahol hasztalan keres menedéket magának. A kétségbeesett kis állat csak a fenyőfa segítségére számíthat…

A foglalkozás során a meséhez kapcsolódóan a tél témakörén belül együtt mondókázunk, verselünk, játszunk, a közösen megélt vidám percek élményét nyújtva a gyerekeknek.

Családi délután

December 9-én (szombaton) Marcalvárosi ünnepváró családi délután lesz a Kovács Margit Iskolában (Győr, Répce út 2. ). A hagyományokhoz híven zenés műsorok, gyermekprogramok, kézművek foglalkozások sora szórakoztatja a családok apraját-nagyját. A részvétel ingyenes.
A program:
14:30 Adventi játszóház: Karácsonyi díszek, Élőné Fehérvári Andrea mézeskalács készítő kézműves foglalkozása
16:30 Karácsonyváró (A Kovács Margit Iskola alsós tanulóinak műsora)
17:00 A Zabszalma zenekar ünnepi koncertje
A Mikulás érkezése

2017. december 2., szombat

Werkfotók

Online játék híres filmek forgatási képeivel


Láttuk Al Pacinot két tűzpárbaj között a szünetben kávét hörpölgetni, Sandra Bullockot kimerülten ücsörögni a busz lépcsőjén egy véget nem érő száguldás után, Robert De Nirot szó szerint és átvitt értelemben füstölögni bokszkesztyűjét a vállára hajítva. És mindez akár könnyen valóság is lehetne, hiszen a filmek forgatási leállásaiban számtalan emlékezetes pillanatot örökít meg a fényképezőgép lencséje. Decemberi online játékunk pontosan ilyen werkfotókhoz kapcsolódik.

Lássuk, miről is van szó! December 4. hétfőtől december 8. péntekig naponta 1-1 olyan képet (tehát összesen 5-öt) teszünk fel a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér felnőtt Facebook-oldalára, amelyek világhírű, azóta kultikussá, de minimum kötelezővé vált filmek forgatásán készültek. A fotókhoz minden esetben három kérdés kapcsolódik: ki/kik láthatók a képen, melyik film forgatásán kattintották el a fényképezőgépet (azaz mi a film címe), és ki a mozi rendezője?

A helyes válaszokat akár naponta, akár egyben az összeset december 10. vasárnap éjfélig várjuk, NEM nyilvános kommentben, hanem a diszol@gyorikonyvtar.hu” e-mail címre! A helyes megfejtést elküldők közül 3 szerencsés játékos könyvekből összeállított csomagot nyer, egyenként több mint 10 ezer forint értékben. Szóval irány a kulisszák mögé, nézzük, mivel töltik idejüket a világsztárok a filmforgatások egy-egy pihentető leállása közben!

2017. november 30., csütörtök

Filmajánló

Tamara Drewe – Tamara Drewe

2010, angol, 111 perc
rendező: Stephen Frears
forgatókönyvíró: Posy Simmonds képregénye alapján Moira Buffini
szereplők: Gemma Arterton, Luke Evans, Roger Allam, Bill Camp, Dominic Cooper, Tamsin Greig, Jessica Barden, Charlotte Christie

Kellemes brit falusi környezet, kellemesen egy-két-háromügyű helyi lakos, néhány írótáborozóval kiegészülve, kellemetlenkedő csitri-lányok. Tamara Drewe, a messzeszakadt visszaszivárgó, egykori orr-királynő végigkelleti-billegteti magát a helybéliek között, nem kis galibát (nem is libát, tyúkot) okozván ezzel. A nagyformátumú, többnyire zseniális Stephen Frears filmje (Thomas Hardy "Távol a zajgó tömegtől" című regényének modernizált képregénysorozatából!) kicsit szedett-vedett. Meg váslott-vedlett. Van itt minden, mi össze nem illő, viszont nem túl illő, de annál viccesebb trágár-szövegkönyv is. Néha untam. A színészek nagyon be(le)jöttek (Roger Allam, Bill Camp, Tamsin Greig, Jessica Barden), viszont a történet, meg a viszonyok estlegessége nem tett hozzá az eleve hódító atmoszférához. Ha akartam, sem láttam az irányvonalat, amely nem feltétlenül baj, ebben az esetben viszont hiányzott. Nem volt kapaszkodó, hacsak a cél nem csupán a miliő vicces felületű, a drámai élt tehénlepény alá temető ábrázolása volt. Hol az írók, vagy magukat annak áhítók filóztak konyhafelületesen, hol a két tizenéves, unatkozó lányka sóderelt kekszről, szexről. Utóbbiak nálam célt értek (mármint a lányok, nem a keksz helyett a szex), előbbiek (az ön-filozofátorok) kevésbé. Ők ketten megütötték a porfészekben rejlő lehetőségek vastag kontúrral karámba szorított reprezentációját. Vagy mifene. Tamara jött, látott és - jobbára - lebőgött. A happy endre már a kutya sem figyelt.


Szilvási Krisztián

2017. november 29., szerda

Decemberi programajánló

Részlegeinkben már kézbe vehető a decemberi programjainkat összegző, nyomdai minőségű leporelló. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ez a prospektus honlapunk Szabályzatok, letöltések menüjében, a Letölthető dokumentumok menüpontban is megtalálható Decemberi programajánló címmel. A leporellót elmenthetik vagy kinyomtathatják tetszésük szerint.
Az egyes programokról a honlap főoldalán található plakátok alapján, vagy a Rendezvények menüpont alatt található hírekből értesülhetnek.
A leporello innen is letölthető.